Academias y cursos

AulaCat Centres de Formació

AULACAT és una de les empreses educatives del sector de la formació, integrada per professionals amb més de 12 anys d`experiència en el sector, impartint formació segons un estudiat model didàctic, dirigit a satisfer les necessitats formatives de persones que cerquen un entorn d`aprenentatge responsable i segur. Les dues grans àrees que conformen l`activitat que desenvolupa AULACAT són la preparació d`oposicions i impartició de cursos professionals, a través d`un ensenyament pràctic que els capacita per a aconseguir un treball i per a promocionar-se o reciclar-se professionalment, en l`àmbit dels sectors públic i privat.

Cursos de Oposiciones

Administratius Agent rural Auxili judicial (agent) Auxiliar administratiu Auxiliar de biblioteques Auxiliar i cuidador d`enfermeria Bomber de Catalunya Cos de Gestió Gestió processal i administrativa (oficials) Mossos d`Esquadra Personal subaltern Policia local Tècnics superiors Tramitació processal i administrativa (auxiliars) Treballador social

Más información

AulaCat Centres de Formació, academia o escuela en ()
Formació personalitzada Posem a la teva disposició el material didàctic i un equip de treball amb una àmplia experiència educativa, que té cura de la qualitat de l`ensenyament i està en continu desenvolupament i expació per oferir-te el millor servei. Les modalitats d`ensenyament són semi-presencials i a distància. La tasca contínua i constant per a obtenir els millors resultats han fet que poguem asumir amb èxit el nostre objectiu: l`accés a la major part de les persones a una millor formació per accedir a la funció pública i a les empreses privades. De la teva formació s`encarregue profesisonals a la matèria, oferint-te un seguiment personalitzat i una atenció especialitzada, procurant a cada alumne una organització de l`estudi que et porti a la superació de tots els exercics, inclus quan el model de les proves pateixi variacions (actualització de temari) i realitzant, a més, simulacions d`exàmens freqüentment, per habituat-te al tipus d`exercicis que hauràs de superar. El preparador personal aprofitarà al màxim les teves pròpies capacitats, organitzarà el teu treball i d`ajudarà a modificar i millorar les teves tècniques i hàbits d`estudi, per a aconseguir la màxima eficiència en la teva preparació, ja que no sempre qui aprova és qui més ha estudiat, sino els qui millor ho han fet. Es tracta d`un estudi de qualitat, no de quantitat, donat que l`èxit de l`alumne resideix en la planificació, la dosificació i la constància.ide en la planificación, la dosificación y la constancia. L`OBJECTIU D`AULACAT és el mateix que l`alumne, que aprovi; i que ho aconsegueixi el més ràpid possible.

Academia ()

Academia AulaCat Centres de Formació de Oposiciones en cursos y formación

Contactar con AulaCat Centres de Formació de

  Enviando este formulario acepto la Política de Privacidad de academiasycursos.com

  Enseñanza Académica

  La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores , docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o estudiantes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos.

  La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales.

  Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un proceso bioquímico

  Un alumno o una alumna es aquella persona que aprende de otra u otras personas, acepción que, en este caso, resulta ser sinónimo de discípulo. Se dice de cualquier persona respecto del que la educó y crio desde su niñez, aunque uno puede ser asimismo alumno de otra persona más joven. De hecho, al alumno se le puede generalizar como estudiante o también como aprendiz​. Igualmente es alumno aquel o aquella que es discípulo respecto de su maestro, de la materia que aprende o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. El estudiante es un alumno.

  Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera posible