Academias y cursos

Esclat Escola de Música

Qui som El curs 1976/77 s’obria a Manresa una escola de música amb una proposta de contingut plenament innovador, atrevit i compromès, constituint-se en un fort reactiu de cara a despertar una nova concepció de la pedagogia musical. Josep Padró, músic, com a responsable de la part pedagògica, i Onofre Boqué, encarregat de la gestió i organització, apostaren per un projecte arriscat però totalment apassionat: el d’oferir als nostres infants un camp d’experimentació en el que se’ls convidaria a participar com en un joc, utilitzant els excepcionals elements sensibilitzadors que ofereix el llenguatge de la música, per tal de despertar la seva intuïció i creativitat. En un moment d’extremada precarietat i inèrcia en la nostra vida musical, tant a nivell ciutadà com de país, Josep padró s’interessà per les experiències aplicades a l’Europa tradicionalment més culta i musicalment més avançada, restant captivat per l’obra enorme i esplèndida de Carl Orff, la síntesi perfecta d’una filosofia basada en l’aplicació de la psicopedagogia, a través d’un mètode essencialment actiu i creatiu. Un sistema que assigna a l’aprenentatge del llenguatge musical, a més d’un objectiu a acomplir, un mitjà per incidir de manera decisiva en la formació de la personalitat de les nostres generacions més joves.

Cursos de Música y Canto

S.A.M.I. Llenguatge musical Harmonia moderna i arranjaments Instruments Conjunts instrumentals

Más información

Esclat Escola de Música, academia o escuela en Manresa (Barcelona)
Després de formar-se profundament en aquesta metodologia i d’adaptar-ne els seus continguts a les peculiaritats musico-culturals del nostre país i del nostre repertori tradicional, un equip de cinc mestres iniciava la nova experiència.

Academia Manresa (Barcelona)

Academia Esclat Escola de Música de Música y Canto en Manresa cursos y formación

Contactar con Esclat Escola de Música de Manresa

  Enviando este formulario acepto la Política de Privacidad de academiasycursos.com

  Enseñanza Académica

  La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores , docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o estudiantes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos.

  La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales.

  Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un proceso bioquímico

  Un alumno o una alumna es aquella persona que aprende de otra u otras personas, acepción que, en este caso, resulta ser sinónimo de discípulo. Se dice de cualquier persona respecto del que la educó y crio desde su niñez, aunque uno puede ser asimismo alumno de otra persona más joven. De hecho, al alumno se le puede generalizar como estudiante o también como aprendiz​. Igualmente es alumno aquel o aquella que es discípulo respecto de su maestro, de la materia que aprende o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. El estudiante es un alumno.

  Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera posible